בטיחות בעבודה

siteadmin 20/12/2017

בטיחות בעבודה למפעל/ ארגון

אדם מיומן בתחומי הבטיחות והגהות במקומות עבודה, בעל אישור כשירות ממשרד התמ"ת המתמנה ע"י המעביד לאחראי בטיחות, הגיהות ובריאות העובדים במפעל. משגיח ומפקח על תהליכי ותנאי העבודה, ציוד, ביצוע הדרכות בטיחות ולעובדי המפעל, וזאת כדי להבטיח עמידה בדרישות תקנות הבטיחות והבריאות התעסוקתית.

מי נדרש למינוי איש בטיחות בעבודה

תקנות הבטיחות בעבודה (חוק ארגון הפיקוח על העבודה ותקנותיו), קובעות שכל חברה מעל 50 עובדים נדרשת להעסיק איש בטיחות בעבודה

מפקח אזורי יכול לקבוע כי יש למנות אחראי בטיחות בארגון מסוים על סמך הסיכונים הרבים הקיימים בו. 

מקום עבודה/ ארגון הרוצה לעלות את רמת הבטיחות יכול למנות איש בטיחות באופן עצמאי.

יתרונות מינוי אחראי בטיחות

 • ⦁ יעוץ צמוד למנהל/ מנכ"ל המפעל בנושא הבטיחות והגהות, לעמידה בדרישות החוק.
 • ⦁ צמצום תופעת התאונות בעבודה והפגיעה בבריאות העובדים ובעלי עניין אחרים.
 • ⦁ מניעת נזקים והפרעות לפעילות שוטפת וליצור.
 • ⦁ שיפור אקלים ארגוני ויחסי עבודה.
 • ⦁ חסכון כלכלי בהפסד ימי עבודה ופרמיות ביטוח.

שחר הנדסת בטיחות תעניק פתרון מקיף למפעל/ ארגון בנושאים הבאים:

 • ⦁ בניית תוכנית בטיחות שנתית הכוללת לוחות זמנים לביצוע.
 • ⦁ הכנת תוכנית הדרכות בטיחות שנתית.
 • ⦁ ביצוע סקר סיכונים ומפגעים במפעל.
 • ⦁ קיום וארגון ועדת בטיחות מפעלית 8 פעמים בשנה בהתאם לחוק ארגון הפיקוח.
 • ⦁ כתיבת הוראות בטיחות (למכונות, עמדות עבוד, פעילויות וכו').
 • ⦁ הקמת מערך חירום הכולל: הקמת צוות חירום וביצוע תרגיל שנתי.
 • ⦁ עבודה מול רשויות (פיקוד העורף, כיבוי אש, איכות הסביבה וכו').
 • ⦁ יעוץ בנושא אחסון ושימוש בחומרים מסוכנים.
 • ⦁ הדרכות עובד חדש.
 • ⦁ ליווי מפקח עבודה בעת סיוריו במפעל.
 • ⦁ פעילויות נוספות בהתאם לצרכי המפעל.

 היקף משרה בטיחות בעבודה

במהלך השנים הייתה בעיה להגדיר את היקף המשרה של אחראי הבטיחות במפעל בשנת 2012 עודכן הנוהל המגדיר את היקף הפעילות של אחראי הבטיחות במפעל/ בחברות השונות.

הנוהל הוצג ע"י מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית ונקרא "קריטריונים לקביעת היקף זמן עבודתו של ממונה על הבטיחות".

הנוהל מגדיר את היקף הפעילות של אחראי הבטיחות בהתאם לסיכונים הקיימים  בחברה/ מפעל (נספח 1) , מאפייני מקום העובדה מספר העובדים ועוד פרמטרים כגון רישיון עסק וכו' (נפסח 2).

על פי הנוהל קיימת טבלת סיכונים אפשריים (נספח 1), כאשר לכל סיכון ניתן ניקוד, סיכום הנקודות מגדיר את היקף המשרה של אחראי הבטיחות.

דוגמאות לסיכונים שנמצאים בטבלה: פגיעות מכאניות (3 נקודות), נפילות מגובה (עבודה בגובה 7 נקודות), חשיפה לרעש מזיק (3 נקודות), כוויות כימיות (עבודה עם חומרים קורוזיביים 3 נקודות) ועוד סיכונים הקיימים בטבלה……..

חשוב לציין שלכל סיכון קיים פירוט המפרט את מהות הסיכון.

השינוי המהותי של הנוהל הוא הכפלת המינימום של היקף המשרה של אחראי הבטיחות, מ-16 שעות חודשיות ל-32 שעות (כלומר יום בשבוע במפעל/ חברה), כמובן שבהתאם להיקף הסיכונים קיימים משרות אחראי בטיחות בהיקף גדול יותר.

נספח 3 בנוהל מגדיר את היקף המשרה של ממונה הבטיחות בהתאם לסיכום נקודות הסיכון.

סה"כ נקודות סיכון בנספח 1

מספר מינימאלי של שעות עבודה חודשיות ושל ימי עבודה בחודש של ממונה על הבטיחות

עד 15

32 שעות (4 ימים)

16-30

48 שעות (6 ימים)

31-45

64 שעות (8 ימים)

46-60

96 שעות (12 ימים)

60 ומעלה

180 שעות (22 ימים)

נספח מספר 1- פירוט הסיכונים והניקוד לכל סיכון

מס

גורמי הסיכון

פירוט הגורמים

נקודות סיכון

סימון

1

פגיעות מכניות

מכונות עיבוד אבן, מתכת, עץ, פלסטיק, נייר וכו'. מכונות חקלאיות ניידות לסוגיהן.

3

 

מכונות הרמה, מכונות שינוע, כלי לחץ, דודי קיטור

2

 

2

נפילה מגובה או לעומק

עבודות בגובה לסוגיהן, עבודות על משטחים שבירים, תחזוקה לציוד, עבודות גיזום וכו'

7

 

3

כוויות טרמיות

התכת/ יציקת מתכות, יציקת חומרים פלסטיים, תחזוקת תנורים, דודי קיטור, ריתוך טרמי, חיתוך טרמי, שימוש באש גלויה,כבאות

1

 

4

פגיעות טרמיות מחומר קריוגני

תחזוקת מערכות קירור, אחסנה, שינוע או ייצור גזים מונזלים או שימוש בגזים מונזלים

1

 

5

כוויות כימיות

ייצור, אריזה, שינוע, אחסנה של חומרים קורוזיביים (חומצות בסיסים), או שימוש בחומרים אלו.

3

 

6

חשיפה כרונית לגורם כימי מזיק בנשימה או בחשיפה עורית

ייצור או שימוש באחר או יותר מהחומרים אשר מוגדים כמזיקים לבריאות עפ"י התקנות, לגבהין קיימת חובה לניטור סביבתי ו/ או ניטור בריאותי וחשיפה לחומרים לפי הרשימה ACGIH

7

 

7

חשיפה אקוטית לגורם כימי מסוכן

ייצור או שימוש בחומרים רעילים העלולים לגרום לפגיעה אקוטית בעובדים

3

 

8

חשיפה לרעש מזיק

עבודה בתהליכים שהעובד נחשב בהם כעובד ברעש מזיק על פי התקנות

3

 

9

חשיפה לתנאי אקלים חריגים

עבודות בחום, בקור ובלחות גבוהים, עבודות הכרוכות בחשיפה לקרינת UV כולל חשיפה לקרני שמש, עבודות במקומות מוקפים, עבודה בתנאי תאורה לא מספקים.

2

 

10

מערך החשמל

בדיקות סופיות של ציוד או מכשירים במתח גבוה/נמוך, תחזוקת ציוד במתח חי, עבודות חשמל במתח חי.

4

 

11

חשיפה לקרינה מייננת

כל העבודות שבתוספת השלישית בתקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העוסקים בקרינה מיננת)

3

 

12

חשיפה לקרינת לייזרים

שימוש במכשירי לייזר מסוכנים כמוגדר בתקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובטיחות העובדים בקרינת לייזר).

2

 

13

חשיפה לגורמים ביולוגיים מזיקים

עבודה במטבחיים, עיבוד בשר, עיבוד עוף, עיבוד דגים

3

 

מעבדות בקטרולוגיות בבתי חולים, במעבדות מחקר, במפעלים פרמצבטיים, ייצור ועיבוד תרביות חיידקים חיים, חשיפה לזואנוזות בעבודות חקלאיות

4

 

מכונים לעיבוד מוצרי דם, מעבדות איידס

4

 

14

עבודה עם טכנולוגיות חדשניות בהן סיכונים שאינם ידועים עדיין

תהליכים בהם ננוטכנולוגיה וכו'

4

 

סה"כ ניקוד לטבלה זו

 

בטיחות בעבודה – דגשים

חיי אדם וההגנה עליהם היא שאיפה מרכזית ונעלה של כולנו, ועבודתו היומיומית של אחראי בטיחות בעבודה, ובכל מקום אחר בו הוא פועל. תפקידו חשוב כל כך ומרכזי במערך ניהול תקין של ארגונים, עד שקיומו במקום העבודה הפך לחובה עפ"י חוק ארגון הפיקוח על העבודה ובתקנות ארגון הפיקוח. 

הגדרת תפקיד איש בטיחות בעבודה

אדם העוסק בתפקיד אחראי בטיחות חייב להיות אחראי, לראות את עבודתו כשליחות ולהבין את החשיבות של קיומו בארגונים. בין היתר עוסק אחראי הבטיחות במגוון נושאים:

 • מעקב – אחר איכות הציוד המשמש את העובדים, ואחר העובדים עצמם על מנת לוודא כי הם עוקבים אחר הוראות הבטיחות הספציפיות למקום העבודה.
 • איתור סיכונים פוטנציאליים – חוטי חשמל חשופים, ארונות חשמל פתוחים ועוד גורמים העלולים להוות סיכון ממשי לעובדים במהלך השגרה היומיומית. על אחראי הבטיחות לאתגר אותם ולדאוג לטיפול בהם, עד סילוקם.
 • בניית תכניות עבודה – על פיה ינהגו כל עובדי החברה, בהתאם למקום העבודה. תחת אחריותו; אבחון מקיף של מקום העבודה, ויצירת תכנית התואמת את אופי המקום.
 • הדרכה – הדרכות בטיחות תקופתיות לכלל העובדים, המועברות ע"י מדריכים מטעמו או על ידו. 

ר.כ שחר הנדסת בטיחות – ניהול של הבטיחות בעבודה שלכם!

הדרישה לאחראי על בטיחות בעבודה הינה בעלת דגש ערכי ואתי; מדובר בתפקיד שהוא גם שליחות והוא משלב אחריות ומוסריות רבים שכן תחת אחריותו – בריאותם וחייהם של העובדים בארגון בו העובד פועל. חברת ר.כ שחר הנדסת בטיחות הינה חברה צעירה ודינמית המתמחה בתחום הבטיחות על כל היבטיה, חומרים מסוכנים והיערכות למצבי חירום בתעשיות שונות, כאשר מטרת על היא לסייע ללקוחות לשפר ולייעל את רמת הבטיחות במקום העבודה ולדאוג שיעמדו בתקני הבטיחות ואיכות הסביבה. אל תרשו לעצמכם להתפשר על הבטיחות שלכם, צרו קשר בהקדם!

 

רק שיתוף פעולה של כל הגורמים במפעל יגרום להצלחת הפעילות של אחראי הבטיחות ומניעה של תאונות עבודה.

בטיחות בעבודה לשירותכם בכל שעה

איך שומרים על בטיחות בעבודה

למען הגשמת מטרות נעלות אלו, פועלים בארגונים נאמני בטיחות. תפקידם הוא לעקוב באופן שוטף אחר הסביבה הארגונית, לאתר מפגעים פוטנציאליים ולסלק אותם לפני שיתרחש אסון. הם מעבירים לעובדים סדנאות והדרכות בנושאי בטיחות בעבודה, ומבצעים ביקורות בטיחות ברחבי מקום העבודה לשימור הסטנדרטים והעמידה בתקני הבטיחות.

קיימים מס' דגשים עיקריים בנושא בטיחות עובדים:

 • גידור – כל חלקי המכונות שעלולים להוות גורם מסכן לעובדים שלנו. לדוגמא, חלקי מנוע וגנרטורים, מכבשים, מוטות, ועוד. בנוסף יש לוודא גידור בחדרי עבודה ומדרגות, על מנת לוודא שלא קיימת סכנת נפילה.
 • ציוד מגן אישי – לכל עובד, בהתאם לאופי העבודה.
 • מעליות – אם העובדים שלנו משתמשים במעליות, חשוב לוודא כי הן עשויות מחומרים איכותיים ועמידים. כמו כן יש לסמן בכל מעלית את העומס המותר ולתחזק אותה מידי תקופה. סעיף זה תקף גם לגבי מכונות הרמה; עגרונים, מלגזות ועוד.
 • אמצעי מילוט – חשוב שיהיו מסומנים ובולטים ככל הניתן, ונקיים ממכשולים.
 • ממונה בטיחות – העסקת אדם האחראי על הבטיחות במקום העבודה בהתאם לגודלו ולאופי העבודה.
 • ועוד.

יוצרים מודעות!

זה הזמן להפוך את מקום העבודה לבטיחותי יותר! וכמובן שהכי כדאי לעשות זאת בעזרתה של חברה צעירה ודינמית, המתמחה בתחומי הבטיחות בעבודה. מטרתנו העיקרית בחברת שחר הנדסת בטיחות היא ליצור מודעות בקרב חברות וארגונים, לחשיבותה של הבטיחות בעבודה. באמצעות פתרונות יצירתיים התואמים את צרכי כל לקוח ודרישותיו, ומתן שירות איכותי ומקצועי, נפעל יחד למען צמצום תופעות התאונות בעבודה, מניעת נזקים, שיפור האקלים הארגוני ויחסי העבודה, ועוד.

בטיחות בעבודה

 

כללי בטיחות בעבודה

בכל שנה מתרחשות בישראל עשרות אלפי תאונות עבודה. גם מספר הנפגעים עומד על עשרות אלפים בשנה, כולל פציעות שמובילות לנכות ולמוות. הנזק הכלכלי אמנם מתגמד לעומת הפגיעה בבני אדם, אבל גם הוא חמור. בהתאם, חובה על כולנו להתייחס בכובד ראש לכל הסוגיות הרלוונטיות ליצירת סביבת עבודה בטוחה. שחר הנדסת בטיחות תסייע לכם להגיע למטרה החשובה של מקסימום בטיחות בעבודה, לפי הדרישות הרלוונטיות עבור העסק או הארגון שלכם.

כללי בטיחות בעבודה – כל הסוגיות החשובות

* עבודה בגובה – עבודה על סולם גבוה, סל הרמה, פיגומים, בימה מתרוממת וקונסטרוקציות אחרות מחייבת תשומת לב למספר סוגיות שימנעו נפילה מסוכנת. באופן טבעי גם פעילויות שמתבצעות על הגג – התקנת צלחת לוויין, תיקון דוד שמש, הרחקת יונים ועוד – כדאי לבצע רק אחרי מעבר הדרכה מסודרת של מומחה בתחום.

* חומרים מסוכנים – במעבדות ובמפעלים רבים נעשה שימוש בחומרים ביולוגיים וכימיים שעלולים להיות גם מזיקים. החוק מחייב קבלת היתר רעלים, וגם לצורך הבטחת שלום העובדים חובה להקפיד על אחסון נכון, שימוש זהיר וטיפול מושכל בפסולת שנגמרת מאותם חומרים.

* מודעות מרבית – אמצעי הזהירות הטוב ביותר, בכל מפעל ובמסגרת כל פעולה שמתבצעת, הוא מודעות. על-מנת לוודא שהעובדים מבינים כי עלולות להתרחש תאונות ושהם יחזרו הביתה בשלום רק אם יקפידו על עבודה בהתאם לנהלים, נדרשת לעתים מעורבות של אנשי מקצוע מיומנים. מומחים אלו יספקו הנחיות ברורות לגבי השימוש בציוד ובאופן כללי יעלו את המודעות.

* היערכות לחירום – בישראל ישנה סבירות בלתי מבוטלת להיווצרות מצב חירום (עקב פגעי מזג אוויר, מתקפת טילים ועוד). בטיחות במקום העבודה מחייבת התייחסות גם לכך ובפרט בניית תיק מפעל מסודר, תרגול מצבים שונים והפקת לקחים מתאימים.

סביבת עבודה בטוחה באמת – רק עם המקצוענים בתחום

שחר הנדסת בטיחות צברה ניסיון יקר ערך בתחום, ומביאה אותו לידי ביטוי בשירותי הייעוץ שהיא מספקת לשלל לקוחותיה. אנחנו מקפידים על יושרה מלאה, דיאלוג מתמיד עם הלקוח, מקצועיות חסרת פשרות, למידה מתמדת ורצון להמשיך ולהשתפר ללא הרף – על-מנת לספק לכם מקסימום תועלת ובעיקר שקט נפשי בזכות סביבת העבודה הבטוחה שניצור יחד.

מעוניין להצטרף לשירות?
  פוסטים אחרונים

  מידע נוסף בנושא

  האנשים שמפקחים על הבטיחות במקום העבודה

  אחראי בטיחות בעבודה הוא תפקיד רב חשיבות שקיים בכל עסק או ארגון עם 50 עובדים ומעלה. גם במקומות עבודה קטנים יותר – שבהם רמת הסיכון גבוהה מהרגיל או שבעלי החברה החליטו על כך – ימונה אדם לאחראי על נושא הבטיחות והגהות. היקף המשרה נקבע בהתאם למאפיינים הספציפיים של המקום, ובכל מקרה מדובר על 32 שעות חודשיות לכל הפחות. בין תחומי האחריות של הממונים על הבטיחות: בניית תכניות שנתיות, קיומן של הדרכות רלוונטיות לעובדים, היערכות לחירום, התנהלות מול רשויות כגון פיקוד העורף, ייעוץ לגבי הטיפול בחומרים מסוכנים ועוד. שחר הנדסת בטיחות מאפשרת לכם לאייש את העמדה רבת האחריות מתוך ידיעה ודאית שהתחום בידיים מקצועיות ושלעובדים שלכם מובטחת סביבת העבודה הבטוחה ביותר.

  מי רשאי למלא תפקיד בטיחות במקום העבודה?

  * דרישות סף – האחריות הרבה הכרוכה בתפקיד זה מחייבת עמידה בדרישות סף: תואר אקדמי בתחומי ההנדסה או מדעי הטבע בצירוף שתי שנות ניסיון רלוונטי, טכנאי או הנדסאי בעל 3 שנות ניסיון במקצוע לאחר השלמת הלימודים או איש מקצוע עם 3 שנות ניסיון בנושא הבטיחות והגהות בצירוף השכלה שזכתה לאישור של מפקח עבודה ראשי.
  * קורס ייעודי – השתתפות בקורס ממוני בטיחות העבודה (לאחר מעבר ועדת קבלה אליו), הגשת עבודת גמר וכן הצלחה במבחני ביניים ובבחינה הסופית.
  * ועדת הסמכה – לאחר מעבר הקורס על המועמדים לתפקיד להתייצב בפני ועדה זו ולקבל גם את אישורה.
  * אישור כשירות – אישור בכתב מטעם מפקח עבודה ראשי, שתקף ל-3 שנים ולאחר מכן יש לחדשו. את הבקשה הראשונית לאישור הכרחי זה יש להגיש תוך שנה ממועד השלמת הקורס.

  ידע רחב היקף ותחושת שליחות

  אחראי בטיחות בעבודה הוא תפקיד שמשלב ידע מקצועי עם אחריות עצומה וניתן אף לומר שתחושת שליחות. שחר הנדסת בטיחות מספקת שירות זה, כמו גם שירותים רבים אחרים בתחום הגהות התעסוקתית, תוך הקפדה על איכות מרבית ועל חתירה מתמשכת למצוינות – כדי לצמצם את היקף תאונות העבודה ולמגר את התופעה הבעייתית. אנחנו בעלי ניסיון רב בעבודה מול גופים שונים, כאשר הבסיס לשיתוף הפעולה הוא קשב מלא והובלת תהליכים הכרחיים בנחישות וברגישות.

  שומרים על בטיחות בעבודה  

  בכדי להגן על העובדים והציוד של העסק שלכם, נקבעו מספר חוקים חשובים. ביניהם נוכל למצוא את הנקודות הבאות אשר יבטיחו כי מעתה הלאה תוכלו להתנהל בצורה הבטוחה ביותר במקום העבודה.

  • על המעסיק לספק בעבור כלל העובדים את ציוד המיגון האישי התקין והאיכותי ביותר.
  • על העובדים לעשות שימוש בכל הציוד המגן הנחוץ לסוג עבודתם.
  • חייבת להתבצע הדרכת בטיחות לכלל העובדים, על הדרכה זו חלה חובת השתתפות לכל עובד.
  • חשוב להקפיד על ביצוע בדיקות תחזוקה שנתיות לכלל הציוד והמכונות אשר שייכות לעסק.
  • החוק מחייב גם את העסקתו של אחראי בטיחות בהתאמה לכמות העובדים ורמת הסיכון אשר קיימת במקום העבודה.
  • על כל אחד מהעובדים מוטלת אחריות אישית בדיווח על כל מפגע בטיחות או סכנה.

  המרכיבים המשמעותיים של ייעוץ בטיחות

  על-מנת ליצור סביבת עבודה בטוחה חשוב קודם להכיר את סביבת העבודה והמאפיינים הספציפיים שלה, וכך להתאים אליהם את הצעדים שיינקטו בהמשך הדרך.

  * מעבדות כימיות – מעבדה כימית היא מקום שיש בו מגוון רחב מאוד של סיכונים: חומצות, גזים דליקים, ממיסים, קרינה (גם מייננת וגם לא מייננת), חומרים רעילים, התפרצות דליקה ועוד – ולכולם נדרש מענה יסודי.
  * מעבדה ביולוגית – גם במעבדות הביולוגיות נדרשת היכרות עם מגוון חומרים כדי להבין מהם הסיכונים. בפרט חשובה הבקיאות לגבי חומרים מידבקים שעלולים להוביל לפגיעות חמורות.
  * עבודה בגובה – כל מי שעולה על סולמות של 2 מטר ומעלה, שוהה על גגות ובפרט אלה שמוגדרים שבירים, נמצא על במות מתרוממות או פיגומים וגם יורד למקומות מוקפים (בורות וכו') זקוק לידע רלוונטי כדי לא לסכן את עצמו.
  * גילוי וכיבוי אש – פתרונות למזעור הסיכון להתרחשות שריפה קשה.
  * היערכות למצבי חירום – כולל תרגולים כדי שכל הגורמים בעסק או בארגון יהיו מוכנים לכל תרחיש.

  בטיחות במקומות עבודה

  בטיחות – או במונח הרחב יותר, גהות תעסוקתית – היא תחום שכל ארגון וכל עסק מחויבים להקדיש לו תשומת לב רבה. ראשית, כי מדובר בחיי אדם, וכל מנהל בארגון או בעל עסק נדרש לגלות אחריות ביחס לאנשים שעובדים עבורו. שנית, מפני שסביבת עבודה לא בטוחה מספיק מובילה לאקלים ארגוני בעייתי ומקשה על החברה לשמר כוח אדם איכותי. סיבה נוספת היא הפגיעה הכלכלית המשמעותית שנגרמת בשל חוסר הקפדה על גהות מרבית, וגם המיתוג של העסקים שבהם מתרחשות תאונות רבות נפגם במידה ניכרת בימינו. הדגש העיקרי בדרך למקום בטוח ועל כן מצליח הוא מודעות. העלאת המודעות לחשיבות הגהות ולסכנות הספציפיות שמאיימות על שלום העובדים שלכם היא הצעד הראשון והמשמעותי ביותר, והדרך הטובה ביותר לעשות זאת היא באמצעות מומחים אמיתיים בתחום – אנשי המקצוע המנוסים של שחר הנדסת בטיחות.

  בטיחות במקום העבודה

  תאונות עבודה הפכו למכת מדינה של ממש, במהלך השנים האחרונות, ומכאן שתחום ונושא בטיחות בעבודה זוכה להתייחסות רצינית ומשמעותית. רובן של תאונות העבודה מסתיימות בפציעות קלות בלבד, אולם יש לא מעט תאונות המסתיימות בפציעות קשות ואף במוות. פגיעה במהלך העבודה, עלולה להוביל להשבתה ולהיעדרות ממושכות ממקום העבודה ומכאן שיש אינטרס משותף הן למעסיק והן לעובד להבטיח ולשמור על בריאות ושלום העובדים באמצעות הקפדה על כללי הבטיחות בעבודה ולמנוע תאונות עבודה. חברת "שחר הנדסת בטיחות" הוקמה ע"י רועי כהן ופועלת בתחום הבטיחות, חומרים מסוכנים, הדרכות בטיחות ומערכות ניהול בטיחות ואיכות סביבה.

  החשיבות בשמירה על בטיחות בעבודה

  ישנן כמה סיבות המניעות מנהלים ליזום פעילות משמעותית שנועדה למנוע תאונות עבודה:

  • חברות בינלאומיות או גדולות נמדדות במספר התאונות המתרחשות אצלן מדי שנה. חברה, מפעל או ארגון בהם תאונות עבודה מתרחשות בתכיפות גבוהה מאבדות מהמוניטין שלהן וסופגות פגיעה כלכלית.
  • תאונות עבודה כרוכות בעלויות כספיות, שכן העובד מושבת לתקופה מסוימת, היקף פעילות הייצור יורדת וכך גם התפוקה ולעתים קרובות המעסיק נדרש לשלם פיצויים.
  • למנהלי חברות, מפעלים ובתי עסק יש אחריות מנהלית ומעשית לדאוג לבטיחותם ולבריאותם של העובדים. האחריות של ההנהלה לדאוג לשלום העובדים אינה מטאפורית אלא יש בה היבט פלילי. בכל מקרה בו עובד נהרג כתוצאה מתאונת עבודה, האחראים והממונים עליו יועמדו לדין.

  בטיחות פרואקטיבית – שיתוף העובדים באחריות לבטיחותם

  הפתרון הטוב והיעיל ביותר שנועד לשמור על בטיחות בעבודה בצורה מיטבית הינו בטיחות פרואקטיבית כזו המשתפת את העובדים ומחזקת את המודעות שלהם לחשיבות נושא השמירה על הכללים. שיתוף העובדים בנושא הבטיחות בעבודה מניב תוצאות טובות בשלושה היבטים: העובדים מכירים בצורה הטובה ביותר מקומות או פעולות לא בטיחותיים, השיתוף מגביר את המוטיבציה לעמוד בכללים ולבסוף הוא מעניק לעובדים משמעות וחיבור למטרות של החברה.

  מומחים בהתאמת פתרונות בטיחות מקצועיים בעבודה

  שחר הנדסת בטיחות הינה חברה מובילה הפועלת בתחום הבטיחות בעבודה ומעניקה הדרכות מקצועיות לחברות, ארגונים, מפעלים, לקוחות פרטיים ועסקים. צוות המומחים והיועצים שלנו יתאים עבורכם מערכות ניהול בטיחות על פי הצרכים האישיים שלכם ואופי הפעילות מה שיבטיח שמירה על כללי ונהלי הבטיחות על מנת לשמור על בריאותם ושלומם של העובדים.

  לקבלת ההצעה הטובה ביותר מלאו את הפרטים הבאים

   קידום אתרים בגוגל קידום אתרים אורגני
   Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support