היתר רעלים

siteadmin 25/01/2018

על פי חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993, אסור לאדם לעסוק או לסחור ברעלים אם אין לו אישור לכך.

'רעל' על פי החוק הינו כל חומר הרשום ברשימת החומרים בתוספת השנייה לחוק. בנוסף, אוסר החוק לקיים מסחר או כל שיתוף פעולה ברעלים עם אדם ו/או גוף אחר שאינו מאושר אף הוא.

מהו היתר רעלים

היתר לרעלים הינו אישור מטעם המשרד להגנת הסביבה לעסוק ולסחור בחומרים מסוכנים (רעלים או כימיקלים מזיקים) כפי הנדרש בסעיף 3 לחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993.

בהיתר הרעלים מפורטים פרטיו של הרשאי, רשימת החומרים המאושרת לו, כמויותיהם ותנאים נוספים שעל בעל ההיתר לקיים על מנת להמשיך ולהחזיק בהיתר, תנאים אלו כוללים תנאים כלליים אשר על כל בעל היתר לקיים ותנאים פרטניים שיש לקיים.

בנוסף מופיע על ההיתר תוקפו, ההיתר ניתן לתקופה מוגדרת של שנה, שנתיים או שלוש בהתאם לסוג החומרים ולסוג הפעילות בחומרים. תקופה זו נקבעת על ידי המשרד להגנת הסביבה.

נושאי הדרישות הנלוות להיתר רעלים

קבלת היתר הרעלים, מחייב את בעל ההיתר מתוקף החוק לעמוד במספר דרישות נוספות, הדרישות בעיקרן עוסקות בנושאים הבאים:

⦁ קיום אחסון נאות של החומרים.

⦁ הצבת שילוט תואם לזיהוי מהיר.

⦁ ניהול פנקס רעלים (קניה ומכירה של חומרים מסוכנים).

⦁ היערכות למצבי חרום.

⦁ נוהל חירום/ תיק מפעל.

⦁ טיפול בפסולת מסוכנת.

⦁ תנאים נוספים בהתאם להיתר.

מי מחויב בקבלת היתר לרעלים

בתוספת השנייה לחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993 מופיעה רשימת חומרים המחייבת בקבלת היתר לרעלים. בתקנות חומרים מסוכנים (סיווג ופטור), התשנ"ו-1996, בתוספת הראשונה מופיעה רשימה של רעלים ולהם כמות או ריכוז.

בעוד החוק מחייב בקבלת היתר כל מי שעוסק בחומר אחד או יותר המופיע בתוספת השנייה לחוק, התקנה מבטלת צורך זה על רשימת החומרים כפי שזו מפורטת בתוספת הראשונה לתקנות חומרים מסוכנים (סיווג ופטור), התשנ"ו-1996. יחד עם זאת מציבה התקנה תנאי חדש לחומרים אלו. כל העוסק ב-40 חומרים או יותר מתוך רשימה זו חייב בהיתר או באם עוסק ברשימת החומרים המפורטים בתוספת השנייה לתקנות חומרים מסוכנים (סיווג ופטור), התשנ"ו-1996 בכמות העולה על 50 ק"ג.

שחר הנדסת בטיחות, תזהה את הצורך שלכם בהיתר, ותלווה אתכם בכל שלבי התהליך

⦁ מיפוי החומרים לפי התקנים השונים של חומרים מסוכנים.

⦁ זיהוי החומרים הקיימים בארגון עבורם נדרש היתר רעלים.

⦁ ווידוא עמידה בדרישות אחסון וסימון בטיחותי של החומרים.

⦁ ליווי נציגי הארגון בסיורים מקדימים המבוצעים ע"י נציגי המשרד להגנת הסביבה לקבלת ההיתר.

⦁ כתיבת הבקשה לקבלת ההיתר או לחידושו.

החל מספטמבר 2016, מפעלים/ חברות בעלי היתר רעלים בסיווג A ו-B מחוייבים להגיש בקשה לחידוש היתר לרעלים במערכת הממוחשבת של המשרד להגנת הסביבה.

שחר הנדסת בטיחות, תלווה אתכם בכל שלבי התהליך לחידוש היתר הרעלים במערכת הממוחשבת

1. הזדהות וכניסה למערכת הממוחשבת להיתרי רעלים באמצעות כרטיס חכם.

2. מילוי טבלת החומרים במערכת הממוחשבת לפי גיליון הבטיחות של החומרים הכולל את הפרטים הבאים: מספר CAS, מרכיבי תערובות, מאפייני סיכון (R ו-H), מצב צבירה וכד'.

3. הגשת טפסי הבקשה למחוז המשרד, בדואר או בפקס יחד עם יתר המסמכים הנדרשים.

היתר רעלים סיווג ופטור

 

היתר לרעלים מעניק לארגונים את האישור מטעם המשרד להגנת הסביבה לעסוק ולסחור בחומרים מסוכנים, לרבות רעלים או כימיקלים מזיקים. חברת "שחר הנדסת בטיחות" מעניקה את העזרה הנחוצה לשם קבלת היתר זה, זאת על מנת שתוכלו לעסוק בתחום שלכם ללא חשש בצורה החוקית והבטוחה מכל, זאת גם בעבור צוות העובדים שלכם. חברתו חרטה על דגלה את מחויבותה ללקוחותיה ועל כן תעשה את כל הנדרש על מנת שלסייע בכל שלב, בין אם בהדרכות וקורסים, ייעוץ בטיחות, עריכת סקרי סיכונים, בניית יק מפעל או אפילו הקמה והטמעת מערכות ניהול בטיחות.

איך ניתן לקבל היתר לשימוש ברעלים?

חשוב להבין כי לא כל אדם או ארגון יכול לעבוד עם חומרים מסוכנים ורעלים. במידה ואתם מעוניינים להיכנס לתחום עיסוק זה, חשוב לדעת כי יהיה עליכם לקבל היתר לרעלים לשם עבודה חוקית ובטוחה בתחום זה. את האישור להיתר זה מעניקים שלושה גופים – המשרד להגנת הסביבה, פיקוד העורף והרשות הארצית לכיבוי והצלה.

ההיתר קובע את אופן הטיפול הנכון בחומרים המסוכנים, לרבות אחסון, שילוט, שינוע, פסולת, מניעת דליפות, מינוי אחראי רעלים, ניהול פנקס ועוד. תוקף ההיתר נקבע על פי סיווג המפעל לפי דרגת הסכנה שהוא עשוי להציג לציבור ולאיכות הסביבה.

התהליך לקבלת ההיתר כולל מילוי טופס בקשה להיתר, תשלום אגרה ושליחת הטופס. חשוב לציין כי מומלץ להיעזר בחברת הנדסת בטיחות אשר תסייע במילוי הטפסים הנדרשים בצורה הנחוצה כך גם בשעה שאתם צריכים לבצע שינויים בהיתר הרעלים.

שחר הנדסת בטיחות – אתכם לכל אורך הדרך

בכדי לזכות בהיתר, מומלץ יהיה לעבוד בשיתוף פעולה עם חברת "שחר הנדסת בטיחות". חברתנו תסייע לכם בזיהוי החומרים בארגון אשר דורשים את היתר הרעלים, מיפוי החומרים לפי התקנים השונים, ווידוא עמידה בדרישות האחסון, סימון בטיחותי של החומרים ואף ליווי מלא בעת כתיבת הבקשה לקבלת ההיתר או לחידושו. צרו קשר עם חברתנו עוד היום ונשמח לעמוד לשירותכם בכל ולספק את כל המידע המקצועי בנושא חשוב זה.

היתר רעלים תקנות

המודעות הגדלה לכך שחלק מהחומרים שמשמשים אותנו למטרות שונות עלולים להיות מסוכנים, ואפילו מאוד, הובילה לקביעת תקנות מפורטות בנושא זה. התקנות מאוגדות בחוק החומרים המסוכנים, ולפיהן חל איסור חמור על החזקת, שימוש וסחר בחומרים אלה ללא אישור מיוחד – שנקרא היתר רעלים. מי שזקוק להיתר זה, שניתן על-ידי המשרד להגנת הסביבה ותוקפו הוא שנה עד 3, מחויב להקפיד על רשימת כללים, חלקם כלליים וחלקם ספציפיים לגבי מחזיק ההיתר, ובהתאם מומלץ להיעזר במומחים מנוסים. שחר הנדסת בטיחות מספקת ייעוץ לטיפול בחומרים מסוכנים ומבטיחה אחסון ושימוש בטוחים וכן את קבלת ההיתר החיוני.

איך לקבל היתר לרעלים בלי עיכובים מיותרים?

* אחסון – אחד התנאים הבסיסיים לקבלת היתר הרעלים הוא הבטחת אחסון נאות של כל החומרים שעלולים להיות מסוכנים. תכנון האחסון מחייב ניסיון רחב היקף ובקיאות מקצועית של ממש.

* ניהול פנקס – כל קנייה או מכירה של חומר מסוכן חייבת להירשם בפנקס מיוחד. רשימה מפורטת מופיעה בתוספת לחוק, שמבהיר גם את הכללים לניהול הפנקס ושמירתו.

* שילוט – על-מנת שניתן יהיה לזהות במהירות כל גורם סיכון נדרש שילוט ברור לצד כל החומרים במפעל או בעסק.

* פסולת – באופן טבעי גם הפסולת שנוצרת בעקבות השימוש בחומרים המסוכנים עלולה להיות מסוכנת מאוד, ולכן גם הטיפול בה כפוף לתקנות מחמירות.

* חירום – מאחר שהנוכחות של החומרים המסוכנים והשימוש בהם עלול לייצר מצבי חירום, אחת הסוגיות שנבחנת בקפידה כשמוגשת בקשה לקבלת היתר היא נהלי החירום וההיערכות למצבים אלה.

שירות מקצועי מתוך אחריות מלאה לבטיחות ללא דופי

העיסוק בחומרים מסוכנים מחייב לא "רק" קבלת היתר רעלים אלא אחריות רבה. שחר הנדסת בטיחות מעניקה ליווי צמוד שכולל מיפוי של החומרים עבורם אכן יש צורך בהיתר, הבטחת אחסון נכון שלהם וכן סימון בהתאם להנחיות העדכניות, גיבוש תוכנית למצבי חירום ובדיקות הכרחיות כדי שתוכלו להיות בטוחים במלוא מאת האחוזים שהשימוש בחומרים השונים מתבצע ללא דופי. השירות כולל גם הכנת בקשה להיתר או לחידוש היתר קיים, והגשתה במערכת הממוחשבת החדשה של המשרד להגנת הסביבה – והכל במקצועיות, ביעילות ובשקיפות מוחלטת, מתוך מחויבות לשביעות רצון מלאה שלכם.

מעוניין להצטרף לשירות?
  פוסטים אחרונים

  מידע נוסף בנושא

  קבלת היתר של רעלים – שחר הנדסת בטיחות

  חוק החומרים המסוכנים במדינת ישראל, קובע כי על מנת שאדם יעסוק בחומרים מסוכנים, עליו לקבל היתר של רעלים מטעם הגורמים האמונים על איכות והגנת הסביבה. בחוק ישנה תוספת הכוללת רשימה המפרטת את הרעלים המחייבים קבלת היתר. על מנת לבחון את הצורך בקבלת היתר מתבצעת בדיקה יסודית ומעמיקה ובחינה מדוקדקת ומעמיקה של סוג החומר, המאפיינים שלו, הכמות, הריכוז, אופי השימוש ועוד. על מפעלים, חברות ובתי עסק שונים לדעת כי אחזקה של חומרים מסוכנים ללא אישור מהווה עבירה על החוק והאחריות במקרים שכאלה תוטל על מנהל התאגיד, החברה או המפעל. לייעוץ בנושא פנו עוד היום אל שחר הנדסת בטיחות.

  הליך קבלת היתר רעלים – חשיבות ויתרונות

  תוקפו של ההיתר נקבע בהתאם לסיווג המפעל מבחינת רמת הסיכון הטמונה בחומרים הרעילים והמסוכנים בהם נעשה שימוש. מפעלים המסווגים באות A נחשבים לכאלה בעלי רמת הסיכון הגבוהה ביותר ותוקף ההיתר הניתן להם הינו לשנה. מפעלים שמוגדרים ברמת סיכון בינונית B יזכו לקבלת היתר לשנתיים ורמת הסיכון הנמוכה ביותר תסווג באות C ותוקף האישור בה יהיה לשלוש שנים. הליך קבלת היתר רעלים כולל פרוצדורה שיש לבצעה בצורה מסודרת ונכונה. על מנת לנהל את התהליך בצורה מיטבית, מומלץ להיעזר באנשי מקצוע מומחים. מבקש ההיתר מוגדר כמסגרת בה מתנהל השימוש והעיסוק בחומרים המסוכנים בין אם מדובר בעסק פרטי או בתאגיד. בעל ההיתר, ברוב המקרים, הינו מנהל או שותף בעל סמכות לקיים ולמלא אחר הדרישות הקבועות בהיתר וזאת מטעם הגורמים הממונים והאמונים על איכות הסביבה. היתר הרעלים ניתן לאחראי הרעלים שהינו גורם מקצועי בחברה, במפעל או בתאגיד הממונה על הטיפול השוטף בחומרים מסוכנים וברעלים. קבלת היתר של רעלים הינה חשובה במיוחד הן מבחינת הרשויות והן מבחינת האחראים והמנהלים, שכן מדובר במטרה משותפת שהינה שמירה על בריאותם, שלומם ובטיחותם של העובדים והלקוחות.

  היתר לרעלים – ייעוץ וליווי מקצועי מידי מומחים בבטיחות בעבודה

  חברת שחר הנדסת בטיחות הינה חברה מובילה ומקצועית הפועלת בתחום הבטיחות באש, טיפול בחומרים מסוכנים, העברת הדרכות בטיחות בעבודה, הטמעת מערכות ניהול בטיחות ועוד. בין השירותים המקצועיים שאנו מעניקים: שירותי ממונה בטיחות לחברות ומפעלים, ייעוץ מקצועי לטיפול נכון בחומרים מסוכנים, ליווי וייעוץ בהליך קבלת היתר רעלים ועוד.

  לקבלת ההצעה הטובה ביותר מלאו את הפרטים הבאים

   קידום אתרים בגוגל קידום אתרים אורגני
   Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support