הספריה המקצועית

יועץ איכות הסביבה

יועץ איכות סביבה לארגונים שונים יועץ לאיכות הסביבה יכול להניב תועלת רבה. תפקידו של היועץ הינו להעריך חלופות ואפשרויות שונות בשטח ביחס לפעילות הארגון. כך למשל אם הארגון מתלבט לגבי הקמתו...

הם חיוניים בכל ארגון

נאמני בטיחות הינם אנשי מקצוע חיוניים וחשובים במיוחד בכל מפעל, חברה וארגון. מאמן בטיחות הוא מי שעבר את כל תהליכי ההכשרה וההסמכה ורכש ידע ומיומנות בתחום השמירה על בטיחות במקומות...

בטיחות במעבדה

שמירה על בטיחות במעבדה כל מי שעובד במעבדה, מבין את החשיבות של שמירה על בטיחות במעבדה. עבודה במעבדה, בין אם שמדובר במעבדה ביולוגית או כימית המהווה חלק ממוסד חינוכי, אקדמאי, מוסדות...

בטיחות במעבדה כימית

מעבדה היא מתקן המספק תנאים מבוקרים לצורך ביצוע מחקר בתחום טכנולוגי, מדידות וניסויים שונים.  מעבדה כימית : היא מעבדה אשר נעשה בה שימוש ברעלים המפורטים בתקנות החומרים המסוכנים (סיווג ופטור), התשנ"ו – 1996,...

ייעוץ חודשי לבטיחות במעבדות כימיות וביולוגיות

העבודה במעבדות כימיות וביולוגיות כרוכה בסיכונים רבים ולכן עולה המודעות של שמירה על בטיחות העובדים ויצירת סביבת עבודה בטוחה. שחר הנדסת בטיחות מספקת שירותי ייעוץ בטיחות חודשיים,  למעבדות כימיות וביולוגיות על...

סקר סיכונים

כל מפעל/ ארגון בכל תחומי התעשייה פועל תחת הרכב גדול ומגוון של סיכונים בעבודה. סיכונים אלו משפיעים בזמן אמת או העלולים להשפיע בעתיד על פעילותו התפעולית ו/או על תוצאותיו העסקיות. האם...

בטיחות במעבדות ביולוגיות

מעבדה היא מתקן המספק תנאים מבוקרים לצורך ביצוע מחקר בתחום טכנולוגי, מדידות וניסויים שונים.  מעבדה ביולוגית: היא מעבדה בה נעשה שימוש בגורם ביולוגי מדבק.  לשם שמירה על בטיחות העובדים ומתן סביבה מבוקרת יש...

היתר רעלים

על פי חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993, אסור לאדם לעסוק או לסחור ברעלים אם אין לו אישור לכך. 'רעל' על פי החוק הינו כל חומר הרשום ברשימת החומרים בתוספת השנייה לחוק. בנוסף,...

תקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים), תשנ"ג-1993

בתוקף סמכויותינו לפי סעיפים 9, 10, 11א ו-39 לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968 (להלן - החוק), אני מתקינים תקנות אלה: הגדרות 1. בתקנות אלה – "בעל מפעל מסוכן" - כל אחד מאלה: (1) בעל רשיון...

תקנות אוויר נקי (היתרי פליטה), תש"ע-2010

בתוקף סמכויותיי לפי סעיפים 18(ב), 19 ו-81 לחוק אוויר נקי, התשס"ח-2008 (להלן – החוק), אני מתקין תקנות אלה: פרק א': פרשנות הגדרות 1. בתקנות אלה – "בקשה להיתר" – בקשה להיתר פליטה כמשמעותה בסעיף...

תקנות שירותי הובלה, התשס"א-2001

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5(ג), 7, 9, 14, 16, 22, 24 ו-26 לחוק שירותי הובלה, התשנ"ז-1997 (להלן - החוק), לענין הפרק השלישי בהסכמת ראש הממשלה והשר לאיכות הסביבה, ולענין תקנות...

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), תשנ"ט-1999

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 8ה ו-43 לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-1954 (להלן - החוק), בהתייעצות עם מועצת המוסד לבטיחות ולגיהות, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות...

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש), תשמ"ד-1984

תשמ"ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 173 ו-216 לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל-1970, אני מתקין תקנות אלה: הגדרות 1. בתקנות אלה: "רעש מזיק" – רעש שמפלסו גבוה מהערכים המותרים בתקנות אלה העלול לגרום לנזק...

מבדק למעבדה ביולוגית ברמת בטיחות 2&1

World Health Organization) WHO)- ארגון הבריאות העולמי מוביל את נושא הבריאות העולמי. תפקידיו העיקריים: לספק למדינות העולם מידע והדרכה בנושאים שונים בתחום הבריאות, בטיחות ואיכות הסביבה ולקבוע תקנים בינלאומיים בנושאים...

הכנת נהלים והוראות בטיחות למעבדה

חשיבות הנהלים במעבדה היא יצירת סדר וארגון במערך ניהול הבטיחות הארגוני ושמירה על בטיחות העובדים. הנוהל עונה על השאלות הבאות: 1. מה התכלית שלשמה הוגדר ומהי מטרתו של כל שלב בנוהל? 2. באיזו...

תוכנית לניהול בטיחות

בהתאם לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול בטיחות) התשע"ג- 2013, מחויב כל ארגון המונה מעל 50 עובדים בבניית תכנית לניהול בטיחות שנתית. התכנית תעודכן אחת לשנה או לאחר שינוי...

מרחקי הפרדה

בחודש יולי 2011 פרסם המשרד להגנת הסביבה מדיניות חדשה. מדיניות זו נקראת 'מדיניות ההפרדה'. מדיניות ההפרדה באה במטרה בכדי להרחיק גורמי סיכון קיימים או מתוכננים, ממקומות ציבוריים. גורמי סיכון, בנוגע למדיניות זו...

סקר היבטים סביבתיים

היבט סביבתי - רכיב מתוך פעילויותיו, מוצריו או שירותי של הארגון העשוי לפעול על הסביבה או להיות מושפע ממנה.  כל ארגון פועל תחת הרכב מגוון של היבטים סביבתיים במהלך העבודה. היבטים...

סקרי אכיפה (דרישות על פי דין) עמידה בחוקים ותקנות בתחום הסביבה

"הארגון יקבע ויקיים נוהל לזיהוי דרישות כל פי דין ודרישות אחרות ישימות, המתייחסות לבג"ת ולגישה אליהן"- ת"י 18001. כל מפעל בעל תקן ISO 140001/18001: מחויב לעמוד בדרישות על פי דין אשר...

פרשה טכנית

פרשה טכנית נכתבת עקב בקשה של מחזיקי עניין או לצורך קבלת רישיון עסק. פרשה טכנית מיועדת למפעלים המעוניינים להרחיב את היקף הייצור או הקמת מפעל נוסף. מה מכילה פרשה טכנית 1. זיהוי של...

לקבלת ההצעה הטובה ביותר מלאו את הפרטים הבאים

    קידום אתרים בגוגל קידום אתרים אורגני
    ×

    שיחת ווטסאפ

    Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support