תיקון לתקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר)

siteadmin 26/12/2017

בתחילת חודש מרץ 2016 פורסם תיקון לתקנות הקובעות ערכי מזהמים באוויר (תקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) (הוראת שעה), תשע"א-2011).

 

התיקון לתקנות כולל עדכון של ערכי היעד של מזהמים כגון טריכלורואתילן, בוטדיאן וכספית בחומר חלקיקי עדין מרחף,

וכן עדכון של ערכי הסביבה של המזהמים פורמאלדהיד, בוטדיאן, בנזן, קדמיום, כספית בחומר חלקיקי עדין מרחף

וטריכלורואתילן שריכוזו הופחת פי 500 (מריכוז ממוצע מרבי של 1,000 מ"ק/מק"ג ליממה ל-2 מ"ק/מק"ג ליממה ולשנה).

בנוסף, התיקון איפשר חריגות לשנה מערכים המותרים בבנזן ופורמאלדהיד והוסיף ערך סביבה חדש לכספית בחומר חלקיקי ואדי כספית.

 

התיקון נכנס לתוקף ב-1 לינואר 2017, למעט תקנה 2 שנכנסה לתוקף ב-2 במרץ 2016.

 

(2)    נוכחותם באוויר של בנזן, חומר חלקיקי עדין מרחף שקוטר חלקיקיו קטן מ-10 מיקרומטר או חומר חלקיקי עדין מרחף שקוטר חלקיקיו קטן מ-2.5 מיקרומטר בריכוזים העולים על הריכוזים הקבועים בטור ב' בתוספת השנייה, לפי העניין, לא תהווה חריגה מערך סביבה, ובלבד שמספר החריגות אינו עולה על מספר החריגות השנתי המותר הקבוע בטור ג' בתוספת השנייה לצד פרק הזמן הנתון בטור ב' לאותו המזהם;

(3)    נוכחותו באוויר של פורמאלדהיד בריכוז העולה על הריכוז הקבוע בטור ב' בתוספת השנייה לא יהווה חריגה מערך סביבה ובלבד שמספר החריגות אינו עולה על מספר החריגות השנתי המותר הקבוע בטור ג' בתוספת השנייה לצד פרק הזמן הנתון בטור ב' לאותו מזהם; לעניין זה חריגות שאירעו באותה יממה ייספרו כחריגה אחת.

 

תוספת ראשונה

ערכי יעד

(תקנות 2, ו-5(א))

חלק א'

 

7.

טריכלורואתילן

TrichloroEthylene

C2HCl3

2

2

יממה

שנה

15.

1, 3 בוטדיאן

1, 3 Butadiene

C4H6

0.3

0.3

יממה

שנה

23.

קדמיום (בחומר חלקיקי עדין מרחף שקוטר חלקיקיו קטן מ-10 מיקרומטר)

Cadmium (In Respirable Particulate Matter)

Cd

0.005

0.005

יממה

שנה

27.

כספית (בחומר חלקיקי ואדי כספית)

Mercury (in Suspended Particulte Matter & Mercury Vapor)

Hg

0.6

0.03

שעה

שנה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תוספת שנייה

ערכי סביבה

(תקנות 3 ו-5(א) ו-(ג))

חלק א'

 

טור א'

טור ב'

טור ג'

מס' סידורי

המזהם

נוסחה כימית

ריכוז ממוצע מרבי במק"ג/מ"ק

פרק זמן נתון

מספר חריגות שנתי מותר

7.

טריכלורואתילן

Trichloro-Ethylene

C2HCl3

2

2

יממה

שנה

 

10.

פורמאלדהיד

Formaldehyde

CH2O

15

3.3

שעה שנה

10

15.

1, 3 בוטדיאן

1, 3 Butadiene

C4H6

0.3

0.3

יממה

שנה

 

16.

בנזן

Benzene

C6H6

3.9

1.3

יממה

שנה

7

27.

כספית (בחומר חלקיקי עדין מרחף)

Mercury (in Suspended Particulte Matter)

Hg

0.6

שעה

 

כספית (בחומר חלקיקי ואדי כספית)

Mercury (in Particulate Matter & Mercury Vapor)

Hg

0.3

שנה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מעוניין להצטרף לשירות?
    פוסטים אחרונים

    לקבלת ההצעה הטובה ביותר מלאו את הפרטים הבאים

      קידום אתרים בגוגל קידום אתרים אורגני
      Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support